Claude Monet u bečkoj Albertini

Claude Monet (1840.-1926.) posebna je umjetnička pojava u impresionističkome slikarstvu, poznat kao francuski „majstor svjetla“. Slikao je morske krajolike na obalama Normandije te prizore uz obale Seine, s vodenim površinama koje odražavaju svijetle, živopisne boje bujne vegetacije ljeti te tajanstveno sive i plave pejzaže zimi. Monetovo svjetlo i boje mijenjaju se na platnu u skladu s konstantnom preobrazbom prirode, kao i raznolikošću atmosferskih ugođaja koje prenosi. Ove jeseni bečka Albertina (21.9. – 6.1.2019.)posvećuje veliku monografsku izložbu fenomenu Monetova tretmana boje, temi koja je do sada doživjela relativno malo studija, kao i strastvenoj fasciniranosti slikara svijetom biljaka i vode u vrtu svoje kuće u Givernyju. Slike iz vlastitog posjeda muzeja, kao i više važnih posuđenih djela iz međunarodnih muzeja i privatnih zbirki, osvjetljavaju Monetov razvoj od realizma do impresionizma, pa sve do načina slikanja u kojem se boje i svjetlo postupno odvajaju od tema, odnosno samog promatranja prirode. Na koncu, postaje jasno vidljivo da ta kasna djela otvaraju put apstraktnom ekspresionizmu u slikarstvu.

Ostavi komentar